On numerical uncertainty and grid adaptivity in Navier-Stokes methods
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Sofia Werner

Institutionen för marin konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Marin teknik

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 81

Mer information

Skapat

2017-10-06