Rigorous computer analysis of the Chow-Robbins game
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Johan Wästlund

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

American Mathematical Monthly

0002-9890 (ISSN)

Vol. 120 893-900

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08