Rigorous computer analysis of the Chow-Robbins game
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Johan Wästlund

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

American Mathematical Monthly

0002-9890 (ISSN)

Vol. 120 10 893-900

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.4169/amer.math.monthly.120.10.893

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05