Statistisk signifikans och Armageddon
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Nämnaren

Vol. 2013 1

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08