Self-Assembling Surfactant Aggregates for Synthesis of Nanomaterials
Licentiatavhandling, 2002

pharmaceutically acceptable

silver

microemulsion

nanoparticles

liquid crystal

surfactant

template

phenol degradation

titania

heparin

chitosan

Författare

Martin Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06