Var skapas värde?
Rapport, 2013

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Magnus Borglund

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07