Modelling of high pH chemistry in environmental systems and the solubility of zirconium hydroxide
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Göran R. Källvenius

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Mer information

Skapat

2017-10-07