Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod
Bok, 2013

militär nytta

system

militärteknik

militär förmåga

teknikens inverkan

risk

Författare

Stefan Axberg

Kent Andersson

Martin Bang

Nils Bruzelius

Peter Bull

Per Eliasson

Marika Ericson

Mikael Hagenbo

Gunnar Hult

Eva Jensen

Hans Liwång

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Lars Löfgren

Martin Norsell

Åke Sivertun

Carl-Gustaf Svantesson

Bengt Vretblad

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-86137-23-6

Mer information

Skapat

2017-10-06