Turbulent mixing and fast chemical reactions
Licentiatavhandling, 2002

chemical reactions

modelling

mixing

planar laser induced flourescence

computational fluid dynamics

probability density functions

turbulence

Författare

Mikael Mortensen

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08