Vibrational proton dynamics in hydrated perovskites and alkali thio-hydroxogermanates
Licentiatavhandling, 2005

fuel cell

proton conduction

perovskites

proton dynamics

thio-hydroxogermanates

vibrational spectroscopy

Författare

Maths Karlsson

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07