Maths Karlsson

Docent vid Energi och material

Maths Karlsson är docent på Chalmers. Innan han påbörjade sin tjänst på Chalmers (2011), så var han anställd som forskare vid European Spallation Source i Lund (2008-2011), där han, ustationerad till Institut Laue-Langevin i Grenoble, Frankrike, ledde utveckligen av nya metoder för neutronspridningsstudier av väteinnehållande material. Han har också varit gästforskare vid Iowa State University (2004) och University of California - Santa Barbara (2012-2013). Hans forskargrupp inriktar sig mot studier av fundamentala nyckelegenskaper i funktionella - mest energirelevanta - material. Förutom gruppens traditionella fokus på protonledande oxider, vilka har potential att kunna användas som elektrolyter i framtida miljövänliga och effektiva bränsleceller, så utforskar gruppen även andra typer av väteinnehållande oxider, sådana som hydridjonledande oxidmaterial samt material som kan lagra väte. Gruppen är också verksam inom området luminescens och luminescerande material, som är av relevans bland annat för utvecklingen av vita LED-lampor. Ett gemensamt tema för forskningen är att utveckla en förståelse om kopplingen mellan materialens funktionella egenskaper, sådana som protonledning och luminescens, och deras atomära struktur och dynamik, och genom denna förståelse utveckla strategier/recept för nya material med bättre egenskaper. De primära verktygen för dessa studier innefattar för närvarande användandet, och utveckling, av olika typer av neutronspridningsmetoder, vibrationsspektroskopi och tekniker vid synkrotronljus- och frielektronlaseranläggningar.

Maths är medlem i Chalmers fakultetsråd och är vice ordförande för institutionskollegiet för institutionen för Kemi och Kemiteknik. Vidare är han ordförande för svenska neutronspridningssällskapet (SNSS) och är svensk delegat till European Neutron Scattering Association (ENSA).


Se vår poster, som beskriver en del om vår forskning.

Källa: chalmers.se
Image of Maths Karlsson

Visar 75 publikationer

2022

Vibrational properties of SrVO2 H with large spin-phonon coupling

Rasmus Lavén, Pedro Ivo R. Moraes, Michael Sannemo Targama et al
Physical Review Materials. Vol. 6 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Structure-property correlation in oxide-ion and proton conductors for clean energy applications: recent experimental and computational advancements

Mauro Coduri, Maths Karlsson, Lorenzo Malavasi
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 10, p. 5082-5110
Reviewartikel
2022

A Bibliometric Study on Swedish Neutron Users for the Period 2006–2020

Hanna Barriga, Marité Cárdenas, Stephen Hall et al
Neutron News. Vol. 32 (4), p. 28-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Cation Dynamics and Structural Stabilization in Formamidinium Lead Iodide Perovskites

Kacper Drużbicki, Rasmus Lavén, Jeff Armstrong et al
Journal of Physical Chemistry Letters. Vol. 12 (14), p. 3503-3508
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Promoting Persistent Superionic Conductivity in Sodium Monocarba-closo-dodecaborate NaCB11H12 via Confinement within Nanoporous Silica

Mikael Andersson, Vitalie Stavila, Alexander V. Skripov et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 125 (30), p. 16689-16699
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The effect of cation substitution on the local coordination of protons in Ba2In1.85M0.15O6H2 (M = In, Ga, Sc and Y)

Laura Mazzei, Fabio Piccinelli, Marco Bettinelli et al
Solid State Ionics. Vol. 365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Resonant enhancement of grazing incidence neutron scattering for the characterization of thin films

Adrien Perrichon, Anton Devishvili, Kristina Komander et al
Physical Review B. Vol. 103 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Diffusional Dynamics of Hydride Ions in the Layered Oxyhydride SrVO2H

Rasmus Lavén, Ulrich Häussermann, Adrien Perrichon et al
Chemistry of Materials. Vol. 38 (8), p. 2967-2975
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Interplay between the Reorientational Dynamics of the B3H8- Anion and the Structure in KB3H8

Mikael Andersson, J. B. Grinderslev, X-M Chen et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 125 (7), p. 3716-3724
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Phonon spectra of pure and acceptor doped BaZrO3 investigated with visible and UV Raman spectroscopy

Laura Mazzei, D. Rukser, F. Biebl et al
Journal of Physics Condensed Matter. Vol. 32 (40)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Unraveling the ground-state structure of BaZrO3 by neutron scattering experiments and first-principle calculations

Adrien Perrichon, Erik Jedvik Granhed, Giovanni Romanelli et al
Chemistry of Materials. Vol. 32 (7), p. 2824-2835
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Unraveling the impact of different thermal quenching routes on the luminescence efficiency of the Y3Al5O12:Ce3+ phosphor for white light emitting diodes

Yuan-Chih Lin, M. Bettinelli, Suchinder Sharma et al
Journal of Materials Chemistry C. Vol. 8 (40), p. 14015-14027
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The role of oxygen vacancies on the vibrational motions of hydride ions in the oxyhydride of barium titanate

Carin Eklöf-Österberg, Laura Mazzei, Erik Jedvik Granhed et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 8 (13), p. 6360-6371
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interplay of NH4+ and BH4- reorientational dynamics in NH4BH4

Mikael Andersson, Jakob B. Grinderslev, Torben R. Jensen et al
PHYSICAL REVIEW MATERIALS. Vol. 4 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Photoluminescence Properties and Fabrication of Red-Emitting LEDs based on Ca9Eu(VO4)(7) Phosphor

Suchinder Sharma, Tobias Tingberg, Irene Carrasco et al
ECS Journal of Solid State Science and Technology. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Unraveling the Mechanisms of Thermal Quenching of Luminescence in Ce3+-Doped Garnet Phosphors †

Yuan-Chih Lin, M. Bettinelli, Maths Karlsson
Chemistry of Materials. Vol. 31 (11), p. 3851-3862
Reviewartikel
2019

Local structure and vibrational dynamics in indium-doped barium zirconate

Laura Mazzei, Adrien Perrichon, Alessandro Mancini et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 7 (13), p. 7360-7372
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Band: Vs. polaron: Vibrational motion and chemical expansion of hydride ions as signatures for the electronic character in oxyhydride barium titanate

Erik Jedvik Granhed, Anders Lindman, Carin Eklöf-Österberg et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 7 (27), p. 16211-16221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Local Coordination of Protons in In- and Sc-Doped BaZrO3

Laura Mazzei, Adrien Perrichon, Alessandro Mancini et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 123 (43), p. 26065-26072
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Molecular Orientation Distribution of Regenerated Cellulose Fibers Investigated with Polarized Raman Spectroscopy

Leo Svenningsson, Yuan-Chih Lin, Maths Karlsson et al
Macromolecules. Vol. 52 (10), p. 3918-3924
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Dynamics of Hydride Ions in Metal Hydride-Reduced BaTiO3 Samples Investigated with Quasielastic Neutron Scattering

Carin Eklöf-Österberg, Reji Nedumkandathil, Ulrich Haussermann et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 123 (4), p. 2019-2030
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Vibrationally induced color shift tuning of photoluminescence in Ce3+-doped garnet phosphors

Yuan-Chih Lin, Paul Erhart, Maths Karlsson
Journal of Materials Chemistry C. Vol. 7 (41), p. 12926-12934
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Analysis of Dihydrogen Bonding in Ammonium Borohydride

Stanislav Filippov, Jakob B. Grinderslev, Mikael Andersson et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 123 (47), p. 28631-28639
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Understanding the Interactions between Vibrational Modes and Excited State Relaxation in Y3-xCexAl5O12: Design Principles for Phosphors Based on 5 d-4 f Transitions

Yuan-Chih Lin, Paul Erhart, M. Bettinelli et al
Chemistry of Materials. Vol. 30 (6), p. 1865-1877
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Weak thermal quenching of the luminescence in the Ca3Sc2Si3O12:Ce3+ garnet phosphor

Suchinder Sharma, Yuan-Chih Lin, Irene Carrasco et al
Journal of Materials Chemistry C. Vol. 6 (33), p. 8923-8933
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Ag nanoaggregates as efficient broadband sensitizers for Tb3+ ions in silica-zirconia ion-exchanged sol-gel glasses and glass-ceramics

F. Enrichi, S. Belmokhtar, A. Benedetti et al
Optical Materials. Vol. 84, p. 668-674
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Role of the doping level in localized proton motions in acceptor-doped barium zirconate proton conductors

Daria Noferini, Michael Marek Koza, Habibur Seikh Mohammad Rahman et al
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 20 (20), p. 13697-13704
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Study of the hydration level in proton conducting oxides using neutron diffraction with polarization analysis

Daria Noferini, M. Koza, G. J. Nilsen et al
Solid State Ionics. Vol. 324, p. 163-167
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Proton jump diffusion dynamics in hydrated barium zirconates studied by high-resolution neutron backscattering spectroscopy

Daria Noferini, Bernhard Frick, Michael Marek Koza et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 6 (17), p. 7538-7546
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Green persistent luminescence excitable by multiple wavelengths in the CaSc2O4:Ce3+ phosphor co-doped with Mg2+

Suchinder Sharma, M. Bettinelli, Maths Karlsson
Journal of Luminescence. Vol. 196, p. 437-441
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Investigation of the Order-Disorder Rotator Phase Transition in KSiH3 and RbSiH3

R. Nedumkandathil, A. Jaworski, A. Fischer et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 121 (9), p. 5241-5252
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Influence of Yttrium Concentration on Local Structure in BaZr1-xYxO3-delta Based Proton Conductors

C. W. Mburu, Samuel Mwaniki Gaita, Christopher Knee et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 121 (30), p. 16174-16181
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Localized Proton Motions in Acceptor-Doped Barium Zirconates

Daria Noferini, M. Koza, Maths Karlsson
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 121 (13), p. 7088-7093
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Vibrational properties of -KSiH3 and -RbSiH3: a combined Raman and inelastic neutron scattering study

Janos Mink, Yuan-Chih Lin, Maths Karlsson et al
Journal of Raman Spectroscopy. Vol. 48 (2), p. 284-291
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Ionic Conductors and Protonics

Maths Karlsson, Adrien Perrichon
Experimental Methods in the Physical Sciences. Vol. 49, p. 547-581
Kapitel i bok
2017

Influence of Ce3+ Concentration on the Thermal Stability and Charge-Trapping Dynamics in the Green Emitting Phosphor CaSc2O4:Ce3+

Suchinder Sharma, M. Bettinelli, I. Carrasco et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 121 (41), p. 23096-23103
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Anisotropic Proton and Oxygen Ion Conductivity in Epitaxial Ba2In2O5 Thin Films

A. Fluri, E. Gilardi, Maths Karlsson et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 121 (40), p. 21797-21805
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Proton dynamics in oxides: An insight into the mechanics of proton conduction from quasielastic neutron scattering

Maths Karlsson
Structural Characterization Techniques: Advances and Applications in Clean Energy, p. 125-160
Kapitel i bok
2016

Dynamics of Pyramidal SiH3- Ions in ASiH(3) (A = K and Rb) Investigated with Quasielastic Neutron Scattering

Carin Österberg, H. Fahlquist, U. Haussermann et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 120 (12), p. 6369-6376
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Proton Dynamics in Hydrated BaZr0.9M0.1O2.95 (M = Y and Sc) Investigated with Neutron Spin-Echo

Daria Noferini, M. Koza, P. Fouquet et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 120 (26), p. 13963-13969
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Structure and Conductivity of Epitaxial Thin Films of In-Doped BaZrO3-Based Proton Conductors

Laura Mazzei, M. Wolff, D. Pergolesi et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 120 (50), p. 28415-28422
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Inorganic Phosphor Materials for Lighting

Yuan-Chih Lin, Maths Karlsson, M. Bettinelli
Topics in Current Chemistry. Vol. 374 (2), p. 374-421
Reviewartikel
2016

Structure and dehydration mechanism of the proton conducting oxide Ba2In2O5(H2O)(x)

Johan Bielecki, S. F. Parker, Laura Mazzei et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 4 (4), p. 1224-1232
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Proton dynamics in oxides: insight into the mechanics of proton conduction from quasielastic neutron scattering

Maths Karlsson
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 17 (1), p. 26-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Structural Origin of the Mixed Glass Former Effect in Sodium Borophosphate Glasses Investigated with Neutron Diffraction and Reverse Monte Carlo Modeling

Maths Karlsson, M. Schuch, R. Christensen et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 119 (49), p. 27275-27284
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Alkali-ion concentration dependence of the structure of proton-conducting alkali thio-hydroxogermanates investigated with neutron diffraction

Maths Karlsson, Jonas Nordström, Aleksandar Matic et al
Solid State Ionics. Vol. 274, p. 40-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Structural and Vibrational Properties of Silyl (SiH3-) Anions in KSiH3 and RbSiH3: New Insight into Si-H Interactions

V. F. Kranak, Yuan-Chih Lin, Maths Karlsson et al
Inorganic Chemistry. Vol. 54 (5), p. 2300-2309
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The role of the ionic liquid C6C1ImTFSI in the sol–gel synthesis of silica studied using in situ SAXS and Raman spectroscopy

Moheb Nayeri, Kim Nygård, Maths Karlsson et al
Physical Chemistry Chemical Physics. Vol. 17 (15), p. 9841-9848
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Short-range structure of the brownmillerite-type oxide Ba2In2O5 and its hydrated proton-conducting form BaInO3H

Johan Bielecki, S. F. Parker, Dharshani Ekanayake et al
Journal of Materials Chemistry A. Vol. 2 (40), p. 16915-16924
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Liquid 1-propanol studied by neutron scattering, near-infrared, and dielectric spectroscopy

Per Sillrén, Aleksandar Matic, Maths Karlsson et al
Journal of Chemical Physics. Vol. 140 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Eu3+ as a luminescent probe for the local structure of trivalent dopant ions in barium zirconate-based proton conductors

P. Haro-Gonzalez, Maths Karlsson, Samuel Mwaniki Gaita et al
Solid State Ionics. Vol. 247, p. 94-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Polarized neutron Laue diffraction on a crystal containing dynamically polarized proton spins

F.M. Piegsa, Maths Karlsson, B. Van Den Brandt et al
Journal of Applied Crystallography. Vol. 46 (1), p. 30-34
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Perspectives of neutron scattering on proton conducting oxides

Maths Karlsson
Dalton Transactions. Vol. 42 (2), p. 317-329
Reviewartikel
2013

Preparing Swedish Students for the ESS

M. Wolff, Maths Karlsson
Neutron News. Vol. 24 (3), p. 6-6
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2012

Neutron diffraction study of the monoclinic to tetragonal structural transition in LaNbO4 and its relation to proton mobility

M. Huse, A. W. B. Skilbred, Maths Karlsson et al
Journal of Solid State Chemistry. Vol. 187, p. 27-34
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Using Neutron Spin-Echo To Investigate Proton Dynamics in Proton-Conducting Perovskites

Maths Karlsson, Dennis Engberg, Mårten Björketun et al
Chemistry of Materials. Vol. 22 (3), p. 740-742
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Temperature-Dependent Infrared Spectroscopy of Proton-Conducting Hydrated Perovskite BaInxZr1-xO3-x/2 (x=0.10-0.75)

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, Ezio Zanghellini et al
Journal of Physical Chemistry C. Vol. 114 (13), p. 6177-6181
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Quasielastic neutron scattering of hydrated BaZr0.90A0.10O2.95 (A = Y and Sc)

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, Dennis Engberg et al
Solid State Ionics. Vol. 180 (1), p. 22-28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Short-range structure of proton-conducting perovskite BaInxZr1-xO3-x/2 (x=0-0

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, Christopher Knee et al
Chemistry of Materials. Vol. 20 (10), p. 3480-3486
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Crystal structure and proton conductivity of BaZr0.9Sc0

Istaq Ahmed, Maths Karlsson, Sten Eriksson et al
Journal of the American Ceramic Society. Vol. 91 (9), p. 3039-3044
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Proton conduction in Perovskite Oxide BaZr0.5Yb0.5O3-δ Prepared by Wet Chemical Route

Istaq Ahmed, Christopher Knee, Sten Eriksson et al
Journal of the Electrochemical Society. Vol. 155 (11), p. 97-102
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Structure of Proton-Conducting Alkali Thio-Hydroxogermanates

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, Itai Panas et al
Chemistry of Materials. Vol. 20 (19), p. 6014-6021
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Previous Article Next Article Table of Contents Short-Range Structure of Proton-Conducting Perovskite BaInxZr1-xO3-x/2 (x = 0−0.75)

Maths Karlsson
Chemistry of Materials. Vol. 20 (10), p. 3480-3486
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Location of deuteron sites in the proton conducting perovskite BaZr0.50In0.50O3-y

Istaq Ahmed, Christopher Knee, Maths Karlsson et al
Journal of Alloys and Compounds. Vol. 450 (1-2), p. 103-110
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

O-H wag vibrations in hydrated BaInxZr1-xO3-x/2

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, Stuart Parker et al
Physical Review B. Vol. 77, p. 104302-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Structure of glassy lithium sulfate films sputtered in nitrogen: Insight from Raman spectroscopy and ab initio calculations

Patrik Johansson, Aleksandar Matic, Christian Muller et al
Physical Review B. Vol. 77, p. 094116-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Neutron Diffraction and Far-Infrared Spectroscopy of Proton Conducting Alkali Thio-hydroxogermanates

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, C.R. Nelson et al
Solid State Ionics. Vol. 178, p. 501-505
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Structural study and proton conductivity in Yb-doped BaZrO3

Istaq Ahmed, Sten Eriksson, Elisabet Ahlberg et al
Solid State Ionics. Vol. 178 ((7-10)), p. 515-520
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Temperature Dependent Infrared Spectroscopy on Proton Conducting Alkali Thio-Hydroxogermanates

Maths Karlsson, C.R. Nelson, C.A. Martindale et al
Solid State Ionics. Vol. 177, p. 1009-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Proton conductivity and low temperature structure of In-doped BaZrO3

Istaq Ahmed, Sten Eriksson, E. Ahlberg et al
Solid State Ionics. Vol. 177, p. 2357-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Synthesis and structural characterization of perovskite type proton conducting BaZr1−xInxO3−δ (0.0 ≤ x ≤ 0.75)

Istaq Ahmed, Sten Eriksson, Elisabet Ahlberg et al
Solid State Ionics. Vol. 177 (17-18), p. 1395-1403
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Vibrational Properties of Protons in Hydrated BaInxZr1-xO3-x/2

Maths Karlsson, Mårten Björketun, Per G. Sundell et al
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 72, p. 1-7
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Vibrational properties of proton conducting double pervoskites

Maths Karlsson, Aleksandar Matic, P Berastegui et al
Solid State Ionics. Vol. 176, p. 2971-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 8 forskningsprojekt

2019–2023

In-situ mätningar av korrosionsfenomen med neutronreflektometri

Lars-Gunnar Johansson Oorganisk miljökemi 1
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 2
Mohsen Esmaily Oorganisk miljökemi 1
Jan Froitzheim Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

2018–2019

Nya fosforer för effektig och behaglig belysning

Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 2
Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

2017–2020

Yt/gränsskiktsdynamik undersökt med neutronspridning

Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

2015–2018

Utforskning av vätedynamik i nya perovskitoxyhydridmaterial med neutronspridningstekniker

Maths Karlsson Kondenserade materiens fysik
Vetenskapsrådet (VR)

2014–2016

Ny förståelse och utveckling av nya röda fosforer för halvledarbelysning

Maths Karlsson Kondenserade materiens fysik
Formas

2012–2016

Mekanistiska aspekter om protoner i rena energimaterial

Maths Karlsson Kondenserade materiens fysik
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2012–2014

Mekanistiska aspekter av lokal struktur och protondynamik i protonledande oxider för rena energiapplikationer

Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

5 publikationer finns
2011–2016

Ny förståelse om väteinnehållande material för energi

Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

7 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Maths Karlsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.