A Bibliometric Study on Swedish Neutron Users for the Period 2006–2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Hanna Barriga

Karolinska Institutet

Marité Cárdenas

Malmö universitet

Stephen Hall

Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

Lunds universitet

Maja S. Hellsing

RISE Research Institutes of Sweden

Maths Karlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Adriano Pavan

Uppsala universitet

Ru Peng

Linköpings universitet

Nanny Strandqvist

Uppsala universitet

M. Wolff

Uppsala universitet

Neutron News

1044-8632 (ISSN)

Vol. 32 4 28-33

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Annan kemiteknik

Annan materialteknik

DOI

10.1080/10448632.2021.1999147

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05