Proton jump diffusion dynamics in hydrated barium zirconates studied by high-resolution neutron backscattering spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Daria Noferini

Institut Laue-Langevin

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Bernhard Frick

Institut Laue-Langevin

Michael Marek Koza

Institut Laue-Langevin

Maths Karlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Journal of Materials Chemistry A

20507488 (ISSN) 20507496 (eISSN)

Vol. 6 17 7538-7546

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Fysik

Materialkemi

Kemi

DOI

10.1039/C7TA10509F

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-23