Preparing Swedish Students for the ESS
Inledande text i tidskrift, 2013

Författare

M. Wolff

Uppsala universitet

Maths Karlsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Neutron News

1044-8632 (ISSN)

Vol. 24 3 6-

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1080/10448632.2013.809961

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-18