Dynamics of high-angle grain boundary YBCO Josephson junctions
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Tobias Lindström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Ämneskategorier

Fysik

GIPR - School of Physics and Engineering Physics, Chalmers University of Technology, Göteborg University, Göteborg, Sweden: 379

Mer information

Skapat

2017-10-06