Catalytic Depolymerisation and Conversion of Kraft Lignin to Liquid Products Using Near-Critical Water
Övrigt konferensbidrag, 2013

hydrothermal conversion

LignoBoost

catalytic converion

lignin

bio-oil

near-critical water

Författare

Huyen Nguyen Lyckeskog

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Marco Maschietti

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Lars-Erik Åmand

Industriella energisystem och tekniker

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Lennart Vamling

Industriella energisystem och tekniker

Lars Olausson

Industriella energisystem och tekniker

Sven-Ingvar Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Proceedings, 21st European Biomass Conference, 3-7 June 2013, Copenhagen, Denmark

485-493

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07