Torsten Brodén and the principles of geometry
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Johanna Pejlare

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:56

Mer information

Skapat

2017-10-08