Membrane interaction properties of cell-penetrating peptides
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Elin Esbjörner Winters

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:2

Mer information

Skapat

2017-10-07