Superconducting modulators for analog-to-digital converters
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Peter Magnusson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 19

Mer information

Skapat

2017-10-07