Child Kinematics in the Rear Seat during Driving Manoeuvres
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2011

Författare

Lotta Jakobsson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Katarina Bohman

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Isabelle Stockman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

9th International Conference Protection of Children in Cars

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07