Child Kinematics in the Rear Seat during Driving Manoeuvres
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Lotta Jakobsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Katarina Bohman

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Isabelle Stockman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

9th International Conference Protection of Children in Cars

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07