Att involvera barn i forskning och utveckling
Bok, 2013

med och av barn

Forskning om

Författare

Barbro (red) Johansson

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Sandra Hillén

Göteborgs universitet

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan teknik

Tvärvetenskapliga studier

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-08136-6

Mer information

Skapat

2017-10-06