On new combustion concepts for future heavy-duty diesel engines
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Tobias Husberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2005:3

Mer information

Skapat

2017-10-06