Low band-gap polyfluorenes for plastic solar cells
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Erik Per Perzon

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:9

Mer information

Skapat

2017-10-07