Multi-modal MR Brain Segmentation Using Bayesian-based Adaptive MeanShift (BAMS)
Paper i proceeding, 2013

Författare

Mahmood Qaiser

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mohammad Alipoor

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Andrew Mehnert

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

MICCAI Grand Challenge on MR Brain Image Segmentation

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Medicinsk bildbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07