Multi-modal MR Brain Segmentation Using Bayesian-based Adaptive MeanShift (BAMS)
Paper i proceeding, 2013

Författare

Mahmood Qaiser

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Mohammad Alipoor

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Artur Chodorowski

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Andrew Mehnert

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

MICCAI Grand Challenge on MR Brain Image Segmentation

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Medicinsk bildbehandling