Dummy concept studies using an FE-THOR-NT: Chest deformation as a function of rib stiffness and shoulder designs
Rapport, 2013

Författare

Johan Davidsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Manuel Mendoza-Vazquez

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mourya Vanama

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-08