Effect of molecular composition of starch on porous structure preparation
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2005:18

Mer information

Skapat

2017-10-07