Defect studies in MBE grown GaSbBi layers
Paper i proceeding, 2013

Författare

N Segercrantz

J Kujala

F Tuomisto

J Slotte

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

27th International Conference on Defects in Semiconductors 2013, Bologna, Italy, 2013

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08