Multivariate latent Gaussian random field mixture models
Preprint, 2014

Författare

David Bolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Jonas Wallin

Finn Lindgren

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2014:1

Mer information

Skapat

2017-10-07