State of the art of algal biomass as raw material for biofuel production
Rapport, 2013

Författare

Frida Royne

Susanne Ekendahl

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Naturresursteknik

Energisystem

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07