Perspective preferences within the EESD community
Paper i proceeding, 2013

Författare

Johanna Lönngren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Proceedings to Engineering Education for Sustainable Development 2013 (EESD13), Cambridge, England, UK, Sep 22-25 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07