Study of the dissolution behavior of wood components in ionic liquid based solutions
Paper i proceeding, 2013

Författare

Susanne Svensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Carina Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Proceedings, 17th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry, ISWFPC, Vancouver, June 12 through June 13 2013

2-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05