Texture development of nanocrystalline Ni and Ni-Fe electrodeposits showing abnormal grain growth
Övrigt konferensbidrag, 2006

Ni

Ni-Fe

abnormal grain growth

electrodeposits

nanocrystalline

EBSD

Författare

Uta Klement

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Proceedings of EBSD User Meeting 2006

31-

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06