Home and Care for Elderly in Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Research-symposium on healthcare Architecture in Asia 2013, Hanyang University, Rep. of Korea

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08