Residential Healthcare
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

ENHR Conference in Tarragona May 2013. Overcoming the crisis: Integrating the urban environment

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08