Multi-purpose Space for Architectural Education - Aspects of Usability of Facilities for Design-reviews
Rapport, 2010

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08