Kvalitetsarbete hos små fastighetsföretag, projektarbete Facilities Management,
Rapport, 2002

Författare

Stig Holmén

Institutionen för arkitektur

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08