Arbete och bostad i Gårdsten, del 1, Lokal produktion
Bok, 1986

Författare

Birgitta Mattsson

Institutionen för arkitektur

Lennart Widenberg

Göteborgs universitet

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08