Bostadsrätt - ett bättre bostadssätt ...
Bok, 1984

Författare

Lennart Widenberg

Göteborgs universitet

Lena Jarlöv

Institutionen för arkitektur

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Birgitta Mattsson

Institutionen för arkitektur

Gert Sandahl

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08