Jovisst behövs det arbetsplatser, men ...
Bok, 1983

Författare

Birgitta Mattsson

Institutionen för arkitektur

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08