Lokal produktion, Lägesrapport 81-08-28
Rapport, 1981

Författare

Birgitta Mattsson

Institutionen för arkitektur

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08