Tillgänglighet i gemensamma miljöer
Rapport, 2010

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Lisbeth Lindahl

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik