Tillgänglighet i gemensamma miljöer
Rapport, 2010

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Lisbeth Lindahl

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08