Design for All - A Question for Construction Clients?
Rapport, 2006

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08