Portföljgenomgångar vid Arkitektutbildningen, delprojekt inom C-CELT
Rapport, 2002

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

C-SELT project 1 series - Chalmers tekniska högskola, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-08