Nya arkitekters arbetsuppgifter
Rapport, 1998

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08