Lactose
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

This week, a compound only some can tolerate,

laktos lactose lactose intolerance

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Chemistry World Podcast Chemistry its Element series 2

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13