Users'Perceptions - Experiences from Swedish and Danish Office Buildings
Paper i proceeding, 2004

office buildings

users' perception

questionnaires

perceived control

indoor environment

Författare

Niklas Fransson

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Lennart Jagemar

CIBSE meeting Closing the Loop: Ways Forward for Post Occupancy Evaluation

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06