Understanding the impacts of allocation approaches during process-based life cycle assessment of water treatment chemicals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

JP Alvarez-Gaitan

Gregory Peters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

M Short

M Schulz

S Moore

Integrated environmental assessment and management

1551-3777 (ISSN) 1551-3793 (eISSN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemiteknik

Vattenbehandling

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1002/ieam.1479

Mer information

Skapat

2017-10-07