Non-protein binding theranostic agents for breast cancer treatment
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

A. M. Nyström

Y. N. Zhang

C. Porsch

Emil Malmström

Åsa Östlund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

C. Ducani

P. Damberg

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 246 297-PMSE

Ämneskategorier

Läkemedelskemi

Mer information

Skapat

2017-10-08