Insights into Physician Scheduling: a case study of public hospital departments in Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Marco Santos

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

International Journal of Health Care Quality Assurance

0952-6862 (ISSN)

Vol. 27 2 76-90

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1108/IJHCQA-02-2012-0018

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06