A multi-scale electromagnetic model of pacemaker lead heating in MRI
Poster (konferens), 2014

Författare

Oskar Talcoth

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Thomas Rylander

Chalmers, Signaler och system

Proceedings of AntennEMB 2014

113-

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07