Advances in high frequency graphene electronics and integrated terahertz electronics for imaging and sensing applications
Paper i proceeding, 2014

Författare

Jan Stake

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

GigaHertz Symposium

61-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06